O nas

Na rozstajach dróg

Zielnik Słowian

Regulamin

Kowidowy zawrót głowy

Działki nad jeziorem

O Stowarzyszeniu e-Gene Tatry


Stowarzyszenie na rzecz ochrony bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego, e-Gene Tatry.

Założyciele Stowarzyszenia i ich funkcje:Kornelia Polok,
Przedstawiciel; Genetyka, bioinformatyka i biomatematyka.
Wieloletni ekspert Komisji Europejskiej.

Roman Zieliński,
Pełnomocnik ds. wizerunku; Genetyka molekularna, ewolucja molekularna, i biologia ewolucyjna, biologia medyczna.

Jan Chmiel,
Pełnomocnik Stowarzyszenia ds. Euroregionu Tatry; Dr inż. leśnictwa i botaniki leśnej.
Biegły ds. ochrony przyrody Ministra Środowiska.

Misją Stowarzyszenia jest ochrona bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem najnowszych metod naukowych, szczególnie z zakresu genetyki i bioinformatyki oraz edukacja i rozpowszechnianie narzędzi informatycznych wspomagających zrównoważony rozwój Euroregionu Tatry.
Cele e-Gene Tatry:
1) badania naukowe i działania na rzecz praktycznej ochrony unikalnych siedlisk oraz naturalnych puli genowych rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, w szczególności działania na rzecz jednych z ostatnich w Europie torfowisk wysokich w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej
2) edukacja uwzględniająca wykorzystanie najnowszych osiągnięć z zakresu mechanizmów ewolucji, genetyki i bioinformatyki w ochronie przyrody;
3) popularyzacja wiedzy ukierunkowana na podnoszenie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności i turystów odwiedzających regiony cenne przyrodniczo w celu zwiększenia dbałości o środowisko;
4) propagowanie zgodnego z naturą zdrowego stylu życia człowieka, właściwego odżywiania się z wykorzystaniem zapomnianych roślin uprawnych, roślin dziko rosnących, ze szczególnym uwzględnieniem ziół, regionalnych produktów i tradycyjnych procedur;
5) kształtowanie i rozwijanie wrażliwości człowieka względem przyrody i kultury zakorzenionej w jej dziedzictwie;
6) prowadzenie działalności wydawniczej;
7) współpraca z organami samorządowymi, rządowymi i międzynarodowymi w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rozwoju, poprawy jakości życia oraz edukacji;
8) promocja w kraju i poza jego granicami bezcennych obszarów przyrodniczych Euroregionu Tatry;
9) współpraca krajowa i międzynarodowa, w tym z Komisją Europejską w ramach programów UE, związana z celami Stowarzyszenia.